fbpx

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky informácie na týchto webových stránkach slúžia iba na informačné účely a nemožno ich chápať ako lekársku pomoc alebo inštrukciu a nenahrádzajú rady vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Informácie v článkoch pochádzajú z nezávislých zdrojov a nie sú oficiálnymi tvrdeniami stránky https://www.maminkoland.sk/

Zmyslom našich článkov nie je diagnostikovať, ošetrovať, liečiť alebo predchádzať chorobám. Vždy sa poraďte so svojím lekárom o svojich zdravotných problémoch alebo iných možných komplikáciách. Nerobíme žiadne zdravotné tvrdenia a odporúčame vám, aby ste sa vždy poradili s kvalifikovaným lekárom alebo vytvorili liečebný plán pre akékoľvek choroby, alebo ochorenia. Je obzvlášť dôležité, aby tehotné ženy, dojčiace ženy, chronicky choré osoby, staršie osoby, alebo osoby mladšie ako 18 rokov, diskutovali svoj stav s lekárom. Spoločnosť  nepreberá zodpovednosť za nesprávne použitie, samodiagnostiku a / alebo ošetrenie na základe informačných článkov. Nemali by sa považovať ako náhrada za lekársky kontrolovanú liečbu. Ak máte podozrenie, že máte klinické nedostatky, vyhľadajte radu od licencovaného a kvalifikovaného lekára. Spoločnosť  poskytuje túto webovú stránku a jej obsah bez záruky a neposkytuje nijaké vyhlásenia ani záruky týkajúce sa tejto webovej stránky alebo jej obsahu. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené na tejto webovej stránke, spoločnosť  ani jej riaditelia, zamestnanci alebo iní zástupcovia nezodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s používaním tejto webovej stránky. Toto je komplexné obmedzenie zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na všetky škody akejkoľvek povahy vrátane (ale nielen) škôd, priamych, nepriamych alebo následných škôd.

GURU ZDRAVIA